Stein Ivar Pedersen
Frihåndstegning

Jeg har også gjort en del ikke inntektsbringende arbeid innen illustrasjon. Jeg har alltid skissert når jeg har en blyant eller penn for hånden. Som det kommer frem på bildene er dyreverden og mennesker en favoritt når det gjelder blyanttegninger. Frihåndstegning er for meg en god avkobling fra den digitale verden.