Sirumi
Logodesign

Sirumi er foretak som er lokalisert i Mo i Rana og Glomfjord. Foretaket holder hovedsaklig på med engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet.