Nordland Teater
Teatermagasin

Nordland Teater er et turnéteater for hele fylket og betjener 44 kommuner. De har mellom 250-300 forestillinger pr. år for 25-30.000 publikummere. Nordland Teater ble opprettet i august 1979. I den første perioden var teatret formelt underlagt Riksteatret og et interimsstyre. Nordland Teater ble opprettet som aksjeselskap 18.juni 1981, med Nordland fylkeskommune og Rana kommune som eiere.