Nesna Terminalen
Logodesign

Nesnaterminalen er lokalisert på Nesna i Nordland. De tilbyr et samlet rutegående transportsystem til lands og til vanns. Deres terminal utfører alle typer innhenting og distribusjon, samtidig som de dekker viktige destinasjoner med faste linjebiler. Jeg utformet en logo som blander et noe korporativt utseende med levende former og farger som er ment for å skape asossiasjoner til maritimt og et landlig miljø. Med denne logoen har jeg hatt til hensikt formidle et enkelt og friskt konsept i form av bokstaven “N” som kan assosieres med vei, svinger, bølger, samt en måke for å understreke kystlokaliteten.