Stein Ivar Pedersen
Image Compositing

Her har jeg utformet en del digitale illustrasjoner som ikke er for kommersielt bruk men mer som øvelse. Jeg har tatt i bruk forskjellige frigjorte bilder og satt de sammen som en bildekomposisjon eller Image Compositing etter bl.a Arunz Creations sine tutorials.