Jeg er en grafisk formgiver med bred faglig kompetanse innen visuell kommunikasjon, hovedsakelig innenfor grafisk design og illustrasjon. Har i lang tid vært engasjert i design- og reklamebransjen der jeg har jobbet med design av logo, identitet, brosjyrer, plakater, bedriftsprofilering, illustrasjoner og visualisering. I min portfolio presenterer jeg en del av mine lanserte designprosjekter, der jeg har hatt varierte oppgaver innenfor mange forretningsområder.

Portfolio